Det lyser av kunskapstörst

Att eleverna trivs på SIRA-skolorna har vi genom åren fått många vittnesbörd om genom samtal med eleverna, lärarna och rektorerna. På bilder i SIRA-bladet från skolorna lyser det av glädje, kunskapstörst och hoppfullhet.

Jana Abu Zayed och Kamal Barahmeh i förskoleklass

Rektorernas terminsrapporter är en viktig källa som används när rapporter måste göras. Nytt för terminen är att SIRA:s ”Utskott för utbildning, pedagogisk utveckling och personalfrågor” i samråd med rektorerna och socialarbetare Amal i Betlehem har arbetat fram enkäter för eleverna och lärarna att fylla i efter läsårets slut.

Till glädje för skolans personal och SIRA är det höga omdömen från eleverna på frågorna ”Skolans personal bryr sig om mig”, ”Lärarna förklarar för mig vad jag är bra på och vad jag behöver förbättra” och ”Lärarna hjälper mig om jag behöver hjälp i skolarbetet”.

Glädjande är också att eleverna har gett höga omdömen på frågan om föräldrarna hjälper dem i deras skolarbete. Det visar att föräldrautbildning som SIRA satsat på i många år gett resultat.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Mohammed-Murar-klass-3-bild-700x933.jpg
Mohammed Murar klass 3

Bilderna är från när eleverna i Jeriko fyllde i enkäten.

Foto: Salwa Shareef, text: Gunnar Falkeby