Skolan börjar igen!

DEN 7 SEPTEMBER startade höstterminen på SIRA-skolan i Betlehem med 21 nya elever. Det gör att totalt 77 elever nu går på skolan. Det är ett antal som kommer att öka. Föräldrarna gör så gott de kan med att betala skolavgifterna men det ekonomiska läget är mycket pressat.

Lärarna har gjort planering inför terminen men är beredda på att skollokalerna kan komma att stängas om antalet coronafall ökar och har då en beredskap att fortsätta undervisningen på annat sätt. Lärarnas uppgift är att skapa en stödjande och hjälpande miljö för att kunna fånga upp elevernas reaktioner och känslor så att eleverna förstår att det är helt OK att känna frustration och vilsenhet.

Praktiskt sett ska eleverna använda ansiktsmask i skolan, tvätta händerna med tvål o vatten ofta samt äta sin lunch i klassrummen. Lärarna ska mäta temperaturen på eleverna regelbundet och hjälpa till att hålla avstånd mellan varandra. Det kommer inte heller att vara några samlingar.

I ett sådant läge som coronaviruset har gett oss inser vi hur viktig skolan är för inlärning men inte minst för social, individuell och mental mognad.

En ständig och betydelsefull fråga bland föräldrar över hela världen är om barnen kan gå till skolan på ett säkert sätt under denna förfärliga pandemi som pågår. Det är ingen tvekan om att det kommer att se annorlunda ut mot vad vi är vana vid.

Vår roll som lärare och skolledning är att skapa en så säker miljö som möjligt för både inlärning och mot viruset.

Text: Nadira Saed
Foto: Anders Frick
Översättning: Ingegerd Frick