Ordförande Anders Andersson har ordet

Arbetet vid våra skolor i Betlehem och Jeriko går vidare. Ett nytt läsår har börjat. Många nya fall av Corona finns i samhället, både i Israel och Palestina. Lärare i både Jeriko och Betlehem har haft Corona, men nu är läget under kontroll och alla är på plats och alla är friska.

Allas vår önskan var att allt skulle ha återgått till det normala nu. Att vi hade fått ett övertag mot pandemin, att alla våra sociala sammanhang skulle fungera normalt igen. Så har det inte blivit! Nu lever vi fortfarande med restriktioner, ibland med lite misstänksamhet mot varandra men med en stark längtan att det må gå oss och världen väl.

Pandemin innebär mycket arbete för vår personal. Anpassningen för att klara av att hålla smittan utanför skolan betyder att inga andra än barnen släpps in på skolan. Inga föräldrar får besöka. De gemensamma samlingarna kan inte genomföras, lokalerna behöver hållas extra rena… Listan kan göras längre. I pandemins spår följer också arbetslöshet och svåra situationer för många familjer. Att vi håller ut och anstränger oss för att fortsatt vara ett alternativ för de barn som behöver den speciella miljö som SIRA erbjuder känns än mer angeläget.


När det här nyhetsbladet kommer ut har vi lagt ny asfalt på en del av skolgården i Betlehem. Det var alldeles nödvändigt och vi är tacksamma för en gåva från kyrkor i Söderhamn på 25 000 kr, som till en del täcker våra kostnader. Vi behöver egentligen ytterligare drygt 25 000 kr.
Vill du vara med?

Jag är glad och tacksam för det gensvar vi får på våra vädjanden om ekonomiskt stöd för vår verksamhet. Ännu gladare och tacksammare är de 150 eleverna det här läsåret, som genom dina gåvor får möjlighet till en start i livet som är helt avgörande för deras framtid.

Anders Andersson

Ordförande