Fem frågor till Anna Carin Persson Stenbeck

1.Vad är din uppgift inom SIRA?

– Jag är med i SIRA:s styrelse och sammankallande i kommunikationsutskottet.

2. Varför jobbar du med SIRA?

– SIRA är en fantastisk verksamhet. SIRA ger och har gett många barn i Palestina möjligheter att kunna genomföra sin skolgång. Om inte SIRA hade funnits hade flera av dessa barn med stor sannolikhet till exempel inte knäckt läskoden och då inte heller klarat av skolan.

SIRA bidrar också till det palestinska samhället i stort och till att försöka nå de globala utvecklingsmålen (Agenda 2030) och då i synnerhet mål nr 4 – god utbildning.

3. Hur många gånger har du besökt SIRA-skolorna?

– Tyvärr har jag ännu inte besökt någon av SIRA-skolorna men jag har varit i regionen i samband med en styrelseresa då jag satt i Diakonias styrelse.

4. Vad är det svåraste?

– Att ge den tid som arbetet egentligen kräver. Arbetet för SIRA är ideellt och skall göras vid sidan av mitt fasta arbete, familjeliv etc.

5. Vilket är det största glädjeämnet?

– Att SIRA:s verksamhet visar att barn kan klara skolan om de får bra förutsättningar.