Razans föräldrar berättar om SIRA

SKOLAN ÄR SOM ETT ANDRA HEM för barn. Det är en plats där barnet ska bygga nya vänskapsrelationer och söka kunskap och nya synsätt. Just för att skolan är så central är det för föräldrarna viktigt att hitta en skola som kan erbjuda många olika aktiviteter och övningar samt undervisning som är anpassad för barnets behov. Så gjorde även Razans föräldrar som jag nyligen intervjuade.

Razans föräldrar berättar om den varma och omhändertagande atmosfär som SIRA-skolan erbjuder och anser att det är den bästa skolan i området där eleverna får extra stöd och ges ett individuellt värde. Eftersom Razan har vissa svårigheter med inlärningen är hon i behov av särskilt utformad  undervisning, vilket föräldrarna såg att SIRA-skolan kunde erbjuda. De blir lyckliga av att Razan nu tycker om att gå till skolan, men också när hon kommer hem och berättar om vad hon lärt sig och hur de ser att hennes självförtroende växer.

Föräldrarna uppskattar att lärarna verkligen försöker lära känna varje elev och förstå deras individuella egenskaper. Positivt är också att föräldrarna får regelbunden information om Razans utveckling vilket ger dem förståelse för vilka styrkor hon har och inom vilka områden som hon behöver utvecklas. Som föräldrar hoppas de att allt detta samverkar till att Razan både tycker skolan är rolig, men också att Razan kan fortsätta att utvecklas och nå de mål med skolgången som hon och SIRA-skolan satt upp.

Text: Nadira Saed

Översättning: Ingegerd Frick