Lärande pågår – trots svårigheter

SIRA-SKOLAN I JERIKO har varit värd för en fantastisk och givande studiedag. Temat var ”Trots svårigheter pågår lärande” och totalt 57 pedagoger från olika förskolor, såväl privata som allmänna, deltog.

Studiedagen var ett komplement till den som hölls förra året då syftet var att sprida kunskap och medvetenhet kring inlärningssvårigheter i samhället och hur lärarna skulle kunna handskas med de elever som kämpar med sådana svårigheter.

Det är viktigt för lärarna att få dela erfarenheter och åsikter. Dr. Ruba Daas, specialist inom området inlärningssvårigheter, föreläste och deltagarna var nöjda med den information, de idéer och undervisningsstrategier som hon delade med sig av. Vid dagens slut lovade deltagarna att de skulle sträva efter att använda sina nya kunskaper och idéer, som dagen gett dem.

SIRA-skolans personal är stolta över vad de kan ge till sina kollegor och är samtidigt nöjda över vad de har fått tillbaka. Det är fantastiskt att få mötas, diskutera och dela idéer, erfarenheter och åsikter.

För mig som rektor var det en ynnest att se lärarnas stora engagemang, deltagande, delande och acceptans under dagen. Vi tackar även organisationen Embrace the Middle East som ger oss denna möjlighet att utveckla och uppfylla SIRA-skolans mål.

Text: Salwa Shareef

Översättning: Ingegerd Frick