Ordförande har ordet

2021 fortsätter som 2020. Pandemin har inte släppt sitt grepp om oss och vi undrar nog hur länge vi kommer att orka med. Men ”Håll i – Håll ut” är det som gäller. För SIRA: s del innebär det att vi inte kunnat besöka våra skolor på över ett år. Men arbetet där går vidare liksom arbetet här hemma.

Styrelsen har haft tre digitala heldagsmöten som trots allt fungerat ganska väl men visst saknar man att kunna mötas ansikte mot ansikte.

Vid januarisammanträdet avtackades tre ledamöter, Sofia Angel, Yvonne Dahlin och Kristina Gustafsson. Tre ledamöter som varit och är oerhört viktiga för SIRA. Även om de lämnar styrelsen kommer de att finnas med i olika uppgifter inom SIRA, vilket gläder oss. TACK för ert arbete hitintills!

Annika Eclund från Tibro, Kristian Holmgren från Sundsvall och Nils-Olof Tägt från Stockholm valdes in som nya ledamöter. För närmare presentation – gå in på vår hemsida www.sira.se.

Vi gläds över att Radiohjälpen/Världens barn genom ett ekonomiskt bidrag visar sitt stöd för det arbete SIRA gör. Det inspirerar oss till fortsatt arbete för barnen i Betlehem och Jeriko.

Vi tackar för allt engagemang ni alla givare visat SIRA under 2020.

Anders Andersson
Ordförande

P.S. Besök gärna vår webbshop för att se och köpa hantverk från Betlehem