Fem frågor till Tobias Ejeby

1.Vad är din uppgift inom SIRA?
– Jag arbetar i kommunikationsutskottet, med hemsidan och SIRA-bladet.

2. Varför jobbar du med SIRA?
– Jag fick möjlighet att besöka skolorna i Betlehem och Jeriko år 2010 och såg den oerhört viktiga roll SIRA spelar i samhället och för alla barn som får möjlighet att gå på SIRA. I det arbetet kände jag direkt att jag villa bidra.

3. Hur många gånger har du besökt SIRA-skolorna?
– Utöver resan 2010 har jag varit på båda skolorna ytterligare en resa.

4. Vad är det svåraste med din uppgift?
– Det svåraste med att arbeta med kommunikation är att nå ut och få folk att förstå hur nödvändigt SIRA:s arbete är och att i det arbetet försöka hitta nya sätt att engagera människor.

5. Vilket är det största glädjeämnet?
– Det är att leka med SIRA-eleverna på skolgårdarna och se glädjen i deras ögon och insikten att alla barn behöver en trygg och välfungerande skolgång. Skratten från skolgårdarna bär mig i mitt arbete, även om det nu är sex år sedan jag senast var där. I Sverige är ett fint minne 50-årsjubileet vi hade för snart tre år sedan då jag förstod hur många som brinner för SIRA.