Radiohjälpen stödjer SIRA

Radiohjälpen har beslutat att även år 2021 stödja SIRA:s arbete genom att anslå medel för SIRA:s verksamhet. Stödet visar på Radiohjälpens uppskattning för arbetet som SIRA bedriver för barnen, deras familjer och samhällena i Betlehem och Jeriko.

Tack Radiohjälpen för ert fortsatta stöd!