Ett år senare…

KOMMER NI IHÅG tvillingarna Hanadi och Abed Al-Kaisi? För drygt ett år sen skrev vi om dem i SIRA:s nyhetsblad. Klicka här för att läsa artikeln om dem, eller här för att se en film med dem.

Socialarbetare Amal Handal berättar hur det har gått för barnen och familjen. En av hennes arbetsuppgifter är att besöka elever och deras hem för att förstå vilken livssituation de har och ge stöd och uppmuntran till hela familjen

Fattigdom, hög arbetslöshet, ockupation, brist på humanitär hjälp är faktorer som påverkar det palestinska folket. Trots omständigheterna får vi genom barnen inspirerande berättelser om hur de återhämtar sig och ger oss hopp.

Hanadi och Abed har gått på SIRA-skolan i två år. De hade, när de kom till SIRA-skolan, svåra inlärningsproblem och dyslexi. Tvillingarnas sociala situation var då mycket svår. De var åtta personer i familjen och endast ett av syskonen hade arbete, som dörrvakt. Pappan hade suttit i fängelse av politiska skäl i elva år och kort tid efter frigivandet diagnostiserades han med en aggressiv form av cancer. I ett desperat försök att få behandling ansökte han om tillstånd för att få komma till ett sjukhus i Israel med specialistvård mot cancer. Men han nekades detta tillstånd.

Ett år senare…

Nu har familjen drabbats än mer. Förutom pandemin, som har drabbat hela världen, har pappan avlidit och ett av de äldre barnen har hamnat i fängelse. Det var en traumatisk upplevelse för barnen att se sin äldsta bror  omhändertas av israeliska soldater klockan tre på morgonen. Barnen blev djupt chockade av denna händelse.

Amal berättar att hon blev förvånad över att mamman trots sin vånda bara har lovord att strö över SIRA-skolan.

Den hjälp som barnen har fått både när det gäller skolarbetet och känslomässigt har gett familjen hopp om att kunna gå vidare trots oerhörda svårigheter. Det är detta slags hopp som gör mitt arbete så tacksamt. Tack vare stöttningen från SIRA-skolan går det nu mycket bättre för barnen.

Det är faktiskt så att vi planerar att Hanadi ska kunna gå i ordinarie skola nästa läsår, berättar Amal vidare.

Precis som så många andra palestinska barn ger oss Hanadi och Abed en inspirerande historia om återhämtning och hopp trots sina svårigheter. Jag är stolt över att få arbeta inom en organisation som erbjuder stöttning både med skolarbete och känslomässiga bekymmer.

Text: Amal Handal

Översättning: Ingegerd Frick

Här är filmen med tvillingarna för ett år sedan