Ordförande Anders Andersson har ordet

Vi känner stor tacksamhet och glädje för det gensvar vi fick på vårt ”sommarbrev”. För oss, som i stort sett dagligen funderar kring och arbetar med frågan, hur vi ska kunna skapa resurser för ett fortsatt arbete i Betlehem och Jeriko, blir det både en bekräftelse och en inspiration med sådan respons.

2021 ligger framför oss och där kan vi konstatera att vi just nu inte har beviljade medel från någon stödorganisation, jämfört med i år då vi till exempel fått 700.000 kr av Radiohjälpen / Musikhjälpen. Vi arbetar febrilt med kontakter gentemot olika organisationer, men vi har ännu inga löften om att få några pengar. 700.000 kr är ett stort bortfall som kommer att få allvarliga konsekvenser för verksamheten.

Vi är alltså fortsatt oerhört beroende av Ditt stöd. Fundera på vad Du kan göra. Kan Du kanske ha en större regelbundenhet i Ditt givande? Du kan ganska enkelt ansluta Dig till ett månadsgivande. Använd datorn, gå in till din bank och ange den summa Du kan och vill ge och lägg den som en återkommande överföring varje månad. Eller ta direktkontakt med Din bank och be om hjälp med detta.

Vi behöver också bli fler givare! Bli en SIRA-ambassadör. Berätta om SIRA:s arbete och tala om möjligheten att vara med och stötta. Behöver Du material om SIRA kontakta hanz.linderyd@gmail.com

Vill du ge bort en penninggåva till SIRA vid gratulationer, uppvaktningar, minnesstunder eller liknande? Man kan skriva ut ett ”Gåvobevis” från hemsidan. Gå in på https://www.sira.se/sv/gava/

Tack för att Du är med och delar ansvaret!