Fem snabba frågor till Kerstin Bjerhagen

1.Vad är din uppgift inom SIRA?

– Jag jobbar ideellt med ekonomi och är länken mellan Sverige och Palestina, speciellt när det gäller ekonomiska frågor. Jag har mycket kontakt med rektorerna och den ekonomiansvarige i Betlehem när det gäller budgetfrågor, såväl som att skapa en budget som att följa upp den. I Sverige sköter jag kontakterna med en redovisningsbyrå som vi anlitar för bokföringen.

2. Varför jobbar du med SIRA?

– År 2000 var det kaos gällande ekonomifrågorna i Palestina och jag blev ombedd att åka dit. Sen blev jag ”fast”. Jag blev fascinerad av deras sätt att arbeta på skolan och kände att jag behövdes. Jag önskar att vi kan vara som ett fönster ut mot världen för palestinierna.

3. Hur många gånger har du besökt SIRA-skolorna?

– Sedan år 2000 har jag oftast varit där en till två gånger per år.

4. Vad är det svåraste?

– Det är bekymmer att få ihop pengar men en ständig utmaning som också stimulerar.

5. Vilket är det största glädjeämnet?

– Att möta barn och vuxna. Det ger mer än det tar. Jag gläder mig också över att kunna göra en insats från Sverige nu när vi inte fysiskt kan vara närvarande.