Miljöarbete i Betlehem

Tack vare Betlehems kommun och stiftelsen John Paul II, som tillsammans driver ett projekt, ”Betlehem – ett grönt samhälle”, fick eleverna på SIRA-skolan vara med om en rolig dag fylld av aktiviteter med miljö och hållbarhet som tema. Under dagen fokuserades på ”Tre R”- Reduce-Reuse- Recycling (=minska, återanvänd, återvinn.)

Eleverna fick lära sig hur olika material och avfall påverkar miljön och hur vi dels kan begränsa vårt avfall och dels återvinna det. Eleverna hade tagit med sig en tom plastflaska hemifrån och fick prova på återanvändning genom att göra om flaskan till en planteringskruka, vilken de sedan dekorerade och fyllde med jord. Därefter planterade de en liten salvia, som de fick ta med sig hem.

Aktiviteterna under dagen innebar att eleverna var delaktiga, tog aktiv del i diskussioner, lyssnade, observerade och var engagerade. De kom med flera intressanta frågor och gav bra och dåliga miljöexempel från sin vardag. En mycket viktig dag!

Text och foto: Amal Handal Översättning: Ingegerd Frick