Äntligen på plats!

Efter en vår med förhinder och uppskjutna besök på SIRA-skolorna är vi nu äntligen på plats och får träffa lärarna, barnen och rektorerna i Betlehem och Jeriko.

Det är sommarvarmt när vi anländer och barnen leker på skolgården, dom skrattar och stojar uppenbart glada och nöjda över att få vara på skolan och träffa sina kompisar.

Skolorna är öppna och verksamheten pågår för fullt. I leken och i mötet med varandra försvinner rädslan och spänningen som har varit påtaglig under våren. 

Det var knappt att pandemins begränsningar upphört och möjligheten att besöka SIRA-skolorna hade återkommit som det nya spända läget med våldsutbrott och avspärrningar gjorde vardagen orolig och begränsad. I perioder var skolorna stängda av säkerhetsskäl. Nu är verksamheterna i full gång och leken och lektionerna fyller livet med meningsfullhet och glädje.

Det är uppenbart stolta rektorer och lärare som berättar om hur de arbetar och hur man med specialpedagogik försöker möta de olika utmaningar som barnen har när de kommer till skolan. Hur man försöker bygga upp trygghet och självtillit för barnen som många gånger har tappat allt självförtroende efter tidigare erfarenheter. Framgångsberättelserna är många både när vi läser utvärderingsresultaten och när vi hör berättelserna och träffar barnen i verkligheten. Efter några dagar på plats så är de bärande känslorna; stolthet och glädje, verksamheten förändrar verkligheten för så många familjer och tillför hopp och framtidstro där det behövs som mest.

Thomas Nilsson, SIRA:s ordförande