Jag kan, jag vill och jag kommer att lyckas

Rama Khaled är en flicka som bor i Jeriko och nu går i tredje klass på SIRA-skolan. Hon gick tidigare i en privatskola, där skolgången inte fungerade för henne. Hon var utsatt för mobbning, hade svårt för att koncentrera sig och kunde inte sitta stilla i klassrummet. Lärarna kände sig tvungna att avvisa henne från klassrummet för att hon inte skulle störa de andra eleverna.

Hennes föräldrar sökte därför och fick en plats för henne på SIRA-skolan. Efter tester av olika slag började personalen på SIRA-skolan att arbeta med hennes uppförande, känslor och sociala beteende. Det var viktigt att jobba med hennes självförtroende och att hon skulle kunna få känna sig omtyckt och accepterad. Hon fick också hjälp med att utveckla sina ledaregenskaper och förmågan att hjälpa sina klasskamrater med olika skoluppgifter.

När Rama började på SIRA-skolan hade föräldrarna stora problem med att hantera henne. Men efter en tid började de också bli en tillgång i hennes utveckling såväl socialt som kunskapsmässigt. De blev medvetna om hur viktigt det är att acceptera sitt barns svårigheter och olikheter samt öka Ramas utmaningar och hopp inför framtiden. Föräldrarna kan nu stolta berätta om hur deras dotter har utvecklats. Nu fungerar relationen till de andra eleverna, och hon kan läsa, skriva, uttrycka sina åsikter och lösa problem.

Nästa termin ska Rama tillbaka till den ordinarie skolan utrustad med nya färdigheter och ett gott självförtroende. Hennes motto: “jag vill, jag kan och jag kommer att lyckas” lever i allra högsta grad.

Text: Kholoud Abdelsalem
Foto: Salwa Shareef