Så förändrade SIRA livet för Marisol

Marisol var nio år när hon började på SIRA-skolan i Betlehem. Hon var en hyperaktiv flicka som hade svårt att sitta stilla och fokusera på en uppgift. Dessutom behandlades hon inte väl av sina lärare och klasskamrater. Detta ledde till att hon fick dåligt självförtroende och det påverkade också hennes mående negativt.

Hennes mamma blev desperat när hon såg hur Marisol led och försökte få hjälp. Hon började leta efter andra skolor som skulle kunna hjälpa Marisol. Hon fick då höra talas om SIRA-skolan. Där fick hon äntligen den hjälp hon behövde.

Vid ett samtal flera år senare säger Marisol:
”I skolan var det många aktiviteter och pedagogiska metoder som uppmuntrade mig att älska mina studier. Jag kunde sitta ner och tiden bara flög i väg när jag pluggade. Det var en enorm förändring för mig”.

Efter fyra år på SIRA-skolan flyttade Marisol tillbaka till den vanliga skolan där hon så småningom tog studenten. Därefter gick hon en kurs i barnomsorg. Hon har fortsatt att studera trots alla utmaningar som hon har mött. Nu går hon tredje året på bibelskola vid Bethlehem Bible College.

Marisol har verkligen lyckats med sina studier och vill fortsätta att utbilda sig. Hon säger: ”Jag älskar att lära mig nya saker som påverkar och förändrar mitt liv och mina tankar. Jag vill bara fortsätta och fortsätta. Inget kan stoppa mig mer än jag själv. Jag vill uppmuntra andra att förverkliga sina drömmar. Låt inget stå i vägen. Lita på att Gud kan använda alla människor trots de problem som de kan ha.”

Hennes framtidsdrömmar är att bli lärare och kunna dela sina erfarenheter med andra. Hon vill kunna förändra människors liv så som hennes eget blev förändrat. Det är mer än åtta år sen som Marisol lämnade SIRA-skolan men hon är fortfarande tacksam för vad skolan har gett henne. Hon kommer ofta på besök. Hon är heller inte rädd för att be om hjälp och vägledning när hon behöver.

Vi på SIRA-skolan är enormt stolta över hennes framgångar och önskar henne all lycka i framtiden.

Text/foto: Amal Handal

Översättning: Ingegerd Frick