Solskenshistoria – Rimas Hajja i Jeriko

Ända sedan SIRA-skolan startade i Jeriko 1994 har många solskenshistorier utspelat sig, när elever med inlärningssvårigheter fått hjälp med sina svårigheter och kunnat återvända till ordinarie skolgång.

Tack vare personalen på SIRA-skolan kan eleverna förbättra sina skolresultat och personliga utveckling. Många går dessutom vidare och läser på universitet eller får ett bra arbete.

Rimas Hajja började på SIRA-skolan 2014. Hon kunde varken läsa eller skriva och hade svårt att koncentrera sig och samarbeta med de andra eleverna och lärarna.

Rima började på SIRA-skolan i första klass och gick där i tre år. Under den tiden ökade hon markant sina prestationer och sin sociala förmåga. Hon fick arbeta efter en individuellt anpassad plan där personalen utgick från hennes förmågor i sång och musik. Hon var den som fick ta emot och hälsa besökande välkomna. Hon blev också skolans representant vid aktiviteter och tävlingar utanför skolan.

Det var inte enbart personalen på SIRA-skolan som hjälpte Rima i hennes utveckling. Även samarbetet mellan föräldrar och skolan hade stor betydelse. Hennes mamma säger: ”Min dotter hade stora svårigheter med att läsa och skriva. Hon hade svårt att koncentrera sig och var blyg. SIRA-skolan hjälpte henne att övervinna det svåra och gav henne möjlighet att utvecklas inom flera områden”.

I dag går Rima i årskurs nio och har fått bland de högsta betygen, 91%. Hon har fortsatt att utveckla sin hobby, som är att spela fiol. Hon har en fantastisk sångröst och deltar i flera konserter. Hon har också blivit vald av sina skolkamrater till att vara ordförande för elevkåren. De valde henne för hennes starka personlighet och fantastiska idéer.

Nu satsar Rima på att nå de bästa betygen så att hon kan komma in på den Medicinska fakulteten. Hennes dröm och mål är att studera till läkare. Hon är både envis och målinriktad och kommer att kämpa hårt för detta.

Text: Kholoud Abdelsalam
Foto: Salwa Shareef
Översättning: Ingegerd Frick