”Jag tackar Gud varje dag”

JAG TACKAR GUD varje dag, säger Doaá Sarabta och tänker på SIRA-skolan, där hon har eller har haft flera av sina barn. En lördag morgon träffade vi henne vid ett hembesök med rektor Salwa i det flyktingläger som de bor i. Det ligger i utkanten av Jeriko. Ett av hennes barn, Jasmine gick tidigare på SIRA-skolan. Nu är Jasmine tio år och går i en vanlig statlig skola. Tiden på SIRA-skolan har gjort att hennes skolframgång har utvecklats positivt och hon klarar sig nu bra i en stor klass.

Jasmine – elev på SIRA-skolan i Jeriko

Innan Jasmine kom till SIRA-skolan hade hon många problem. Hon var blyg och kunde inte uttrycka sig. Det kan man inte tro när man träffar henne nu. Hon är en mycket glad flicka. Hon tycker om att leka som alla andra tioåringar.

Hennes personlighet har utvecklats tack vare tiden på SIRA och hon älskar skolan. Hon har lärt sig att läsa o skriva och fått strategier för att utveckla sitt lärande. Förra gången vi sågs ville hon bli doktor. Nu sa hon att hon ville bli lärare. Det är en flicka som har alla möjligheter att gå vidare med sina studier. Det ska bli spännande att få höra vad hon så småningom bestämmer sig för.

Ingegerd Frick