Dr Ruba – viktig för SIRA-skolan


I Betlehem satsar man mycket på föräldra-utbildning. Dr Ruba är specialist på elever med inlärningssvårigheter. En serie föräldramöten pågår där hon delar med sig av sina kunskaper inom specialundervisning. Eftersom eleverna på SIRA-skolan har speciella behov är det viktigt att föräldrarna blir med medvetna och har förståelse för hur de ska bemöta sitt barn och hjälpa det på bästa sätt.

Föräldrarna är så nöjda när deras barn kommer hem från skolan och berättar hur bra de trivs i skolan och att de får hjälp att lära sig. Samverkan mellan skola och föräldrar är en viktig pusselbit i att ge eleverna de bästa förutsättningarna till att bli en ansvarsfull elev med goda kunskaper och bra självförtroende.

Dr Ruba är en mycket viktig person för SIRA-skolans utveckling. För sex år sen började samarbetet. Hon har undervisat skolans lärare inom specialpedagogik och gett dem nya idéer och strategier för hur man ska bemöta eleverna. Hon har följt lärarna i deras undervisning, lärt dem ett nytt planeringssystem, tränat dem i utvärdering och i hur man skriver rapporter.

Nadira Saed och Ingegerd Frick