En rolig dag i Betlehem

Vilken rolig dag det blev när SIRA-skolan i Betlehem fick besök från ”Bible College Organisation i Betlehem”.

En grupp från organisationen besökte skolan i två timmar och med hjälp av dans, sång, hopp och lek fångade de verkligen elevernas intresse. Eleverna fick också se en teaterföreställning med ett tydligt budskap om vikten av samarbete, kärlek och acceptans. Den handlade om två vänner från samma by, Saiid och Fareed, med både likheter och olikheter i sin karaktär. Vänskapsbandet var starkt. De visste att de, trots sina olikheter, inte kunde leva utan varandra och att deras olikheter snarare kompletterade än skiljde dem åt. Saiid och Fareeds relation var ett exempel på att acceptans för och av varandras olikheter kan få alla att växa.

Eleverna var mycket engagerade och tyckte om föreställningen. De stärktes i upplevelsen att SIRA-skolan är en bra plats att vara på, tycka om och lära sig saker i. Detta är speciellt viktigt för elever med inlärningssvårigheter. Samarbete samt kärlek och acceptans gentemot varandra är ideal som SIRA jobbar hårt för att förmedla i både teori och praktik.

Text: Nadira Saed och Amal Handal

Foto Lana: Mary Hawash

Översättning: Ingegerd Frick