Pappor på utbildning

Hur ska jag hjälpa mitt barn? Den frågan stod i fokus när SIRA-skolan i Jeriko anordnade en föräldrautbildning för enbart fäder.

Detta är unikt eftersom det i det arabiska samhället vanligtvis inte är papporna som tar ansvar för barnens skolgång och hälsa. Men jag som rektor vill ändra på detta och genom mitt arbete med mammor och lokalsamhället beslutade jag att utmana och bevisa att pappor också är kapabla att ta hand om sina barn. Jag förklarade hur viktigt det är med deras närvaro och samarbete för att utveckla barnens respekt, känslomässiga utveckling och uppförande.

Vi ordnade en workshop med hjälp av dr Khitam Edelbi och tolv pappor deltog. Ytterligare fyra var anmälda men deras chefer gav dem inte ledigt för att deltaga. Det var en innehållsrik dag varvad med både teori och praktik. Deltagarna var överens om att de lärt sig nya metoder för att hjälpa sina barn med skolarbete och att de fått en ny förståelse för sina barns svårigheter. De fick genom praktiska övningar insikt i hur viktigt det är med förståelse, samarbete, tålamod, kommunikation, motivation och kärlek. Tålamodsprövande var det när deltagarna tillsammans skulle pussla ihop 500 små bitar.

Inför utbildningsdagen var jag orolig för hur det skulle gå. Både mina kollegor och vänner var skeptiska. De gav mig till och med rådet att ställa in utbildningen. I stället förklarade jag att denna workshop kan ge fäderna verktyg för att i små steg vara med och förändra samhället. Papporna behöver stöd och råd och de kunde knappt vänta på att dagen skulle börja för att de skulle få chans att bevisa sin kärlek och omsorg om sina barn. De var också tacksamma för att SIRA intresserade sig för och räknade med dem.

Text: Salwa Shareef
Foto: Salwa Shareef / Kholoud Abdel Salam