En mamma i Jeriko berättar…

”Min son Hatem Mashaleh föddes 2015 i Jeriko. När han hade gått en tid i förskolan märkte jag att han inte utvecklades som andra barn i samma ålder och lärarna uppmanade mig att söka en plats för honom på SIRA-skolan.

När Hatem sökte till SIRA-skolan fick han göra några tester och då konstaterades att han hade svårt att fokusera och minnas. Han betedde sig som om han vore yngre och hans reaktioner motsvarade inte andra barn i samma ålder. Dessutom hade han svårt att acceptera eller lita på andra människor.

Jag hade väldigt svårt att acceptera Hatems svårigheter. I efterhand har jag insett att jag inte ens försökte förstå och än mindre kunde hantera hans svårigheter. I stället började jag skrika på honom. Det gick så långt att han inte fick fortsätta i förskolan. Samtidigt tyckte människorna i min omgivning att han var speciell. Och jag blev alltmer nervös och oroad.

När Hatem beviljades en plats på SIRA-skolan började personal från skolan först arbeta med mig, faktiskt redan innan Hatem hade börjat. Personalen förklarade för mig hur viktigt det är att acceptera Hatems svårigheter och samarbeta med skolan. Jag deltog i workshops som gjorde mig mer kunnig och medveten. Detta blev en stor förändring för mig. Genom samtal vid hembesök av SIRA:s rektor och socialarbetare lärde jag mig hur jag skulle bli en mer kärleksfull och accepterande mamma.

Efter många individuella möten, samtal och deltagande i skolans aktiviteter är jag nu mer positiv och accepterar min sons svårigheter. Jag är tacksam för den hjälp som jag har fått och fortfarande får från SIRA -skolan.

Nu är andra läsåret över och Hatem kommer att behöva gå där ytterligare ett år innan han kan återgå till den vanliga skolan. Hans förmåga att läsa och skriva har ökat men han behöver fortfarande mer stöd, speciellt för att stärka sitt självförtroende.

Tack till SIRA-skolan för all kärlek och omsorg ni visar vårt barn och oss!”

Text: Salwa Shareef

Översättning: Ingegerd Frick