Därför utbildar SIRA-skolan i Jeriko lärare

SIRA-skolan har som mål att bedriva skolundervisning för elever med särskilda behov. Mindre känt är att SIRA också utbildar lärare från andra skolor i Palestina om specialpedagogik och dess metoder.

Under sommarlovet ordnades därför ett par undervisningsdagar med dr.Ruba Daas med temat ”nya strategier för inlärning”.

Innehållet i kursdagarna handlade om hur viktigt det är att använda lättsamma metoder och strategier i inlärningsprocessen, att elevernas medverkan är avgörande för att nå uppsatta mål samt behovet av att individanpassa utbildningen. Detta gäller all utbildning, men särskilt för elever med inlärningssvårigheter.

Deltagarna var vid kursens slut överens om att de hade lärt sig nya strategier för undervisning och då speciellt inom specialpedagogik. De önskade också få deltaga i fler workshops som skulle kunna ge dem fler idéer kring hur man förmår eleverna att bli mer delaktiga i inlärningsprocessen i syfte att överbrygga sina svårigheter och få känna glädjen i att lära sig.

Foto: Salwa Shareef

Text: Ingegerd Frick