Byte av ordförande

En ordförande lämnar och en annan kommer.

Tack till Anders Andersson som varit ordförande för SIRA i tre år och nu fortsätter med andra engagemang. Vi välkomnar en ny ordförande!

Jag heter Thomas Nilsson och har många års erfarenhet bildning och utbildning som rektor och förvaltningschef. Det är fantastiskt att se hur enskilda personer och grupper får tilltro till sin egen förmåga och därmed ökad delaktighet i samhället. Arbetet på skolorna i Betlehem och Jeriko är uthålligt och livsförändrande. Jag besökte skolorna för 20 år sedan och har genom de berättelser och återblickar som presenteras i nyhetsbrev och på SIRA:s hemsida sett hur arbetet utvecklats positivt.

Thomas Nilsson, ordförande