Vad vore en skola utan sina allt-i-allor?

Det finns alltid någon eller några på varje skola som smörjer maskineriet och ser till att lärare och elever kan ägna sig åt det de ska. SIRA-skolorna har flera sådana!

Jag blev vid mina besök på skolorna imponerad av Amani i SIRA-Bethlehem och Samira i SIRA-Jeriko. De fungerar som vaktmästare, städare, fixar i köket, bjuder på kaffe och stöttar där det behövs!

Detsamma gäller de två skolsekreterarna som fungerar som ett nav i skolhjulet: Mary i SIRA-Bethlehem och Lana i SIRA-Jeriko. De gör allt från skoladministration, ekonomiadministration, undervisar, tar emot besökare – till att se till att skolklockan ringer när det är rast eller plåstrar om elever som ramlar och skrapar knän!

Sänder ett stort TACK till dessa fyra från mig som på SIRA-styrelsens uppdrag besökte skolorna i maj 2022.

Text och foto: Agneta Wallin

Foto Lana: Johan Boman