Tankar från en platschef

Efter mitt första besök på SIRA-skolorna 2006 och inskolning i platschefsrollen hösten 2014 har det nu gått några år, vilket gör att det känns allt bekvämare i rollen. Det är en otrolig förmån att få vara en del i det storartade jobb som görs bland de barn som har det svårt i den reguljära skolan. Att stödja och lyssna på personalen känns som den viktigaste platschefsuppgiften.

Varierande arbetsuppgifter

Min period har bestått av flera stora frågor som skolinvigning i Jeriko med tal av utbildningsministern, överföring av ekonomihanteringen till sekreterare Mary, frågor kring kompetenscenter, Roadmap, fastighetsärenden, kompromissa nytt schema i Betlehem, många ”officiella” besök både i Betlehem och Jeriko, skolbesök med arbetsrelaterade frågor, förankra ny terminsrapport hos rektorerna och anpassa sig till transporter utan ”gulskyltad” managerbil. Vilket betyder att man enbart kan åka på palestinska vägar.

Men elevernas glädje och lärarnas rapporter om elevernas växande gör alla dessa frågor underordnade.

Följa pedagogiken

För att ta del av den pedagogiska verksamheten följde jag en klass, Shurouq med klass 3 i Jeriko. Oerhört lärorikt! När eleverna i klassen min sista dag i Jeriko i stor hemlighet hade samlat in till en gåva till mig gläds man i sitt innersta djup.

Slutet av perioden har präglats av den vrede många känner för Trumps beslut att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad. Demonstrationer, stenkastning, däckbränning och tårgas har hört till vardagsbilden både i Betlehem och i Jeriko.

Lyckad bingokväll i Betlehem

För att öka lokala donationer och intäkter ordnade skolledningen och lärarna en bingokväll dit nästan 240 personer kom och stämningen liksom ljudnivån var mycket hög. Vinster var donationer från företag och enskilda, högsta vinsten var 3 dagars resa till Jordanien. Alla lärarna gick hela kvällen runt och sålde lotter/bingobrickor. Marys bror var ”utropare” och stor underhållare Musikläraren Khader skötte den elektroniska Bingo-tavlan. Khaders bror svarade för musiken. Tre Bingoomgångar och flera extra lotterier gjorde oss alla extra spendersamma denna helkväll.

Vinsten blev hela 11 000 NIS. Dessutom inkom donationer på 6 000 NIS. Detta motsvarar över 40 000 svenska kronor. Utvärderingen var mycket positiv och lärarna mycket entusiastiska. Mycket bra initiativ av skolledningen!

Gunnar Falkeby