Rektorsbesök i Sverige

REKTORERNA Salwa Sharif och Nadira Saed kommer snart till Sverige och besöker oss på flera platser runt om i Sverige (se kalendarium). Här följer en kort presentation av dem.

Salwa Sharif:

Salwa föddes i Jerusalem men bor sedan lång tid tillbaka i Jeriko, tillsammans med sin make och tre vuxna söner. Hon började på SIRA-skolan 1995, då som socialarbetare men har sedan 1997 arbetat som rektor på skolan. När höstterminen nu startar ser hon, tillsammans med sina sex lärare, fram emot att ge möjlighet till nästan 60 barn mellan 5 och 11 år att få lära och växa på SIRA-skolan.

Vad ser hon fram emot vid sitt besök i Sverige då? Jo, hon vill träffa så många SIRA-vänner som möjligt och ge sig ut på sjön om möjlighet ges!

Nadira Saed:

Nadira bor tillsammans med sin make i Beit Sahour. De har tillsammans tre söner och en dotter. Hon började arbeta på SIRA-skolan i Betlehem 1992, då som lärare, och blev rektor 2014. I höst kommer över 80 elever att påbörja studier på skolan och de kommer undervisas av elva lärare. När hon kommer till Sverige i höst (för fjärde gången i ordningen) hoppas hon få möjlighet att träffa så många personer som möjligt och berätta om vikten av att vi fortsätter stödja SIRA-skolan så att hon och hennes kollegor även fortsättningsvis får möjlighet att ge palestinska barn utbildning som är anpassad efter deras behov. En möjlighet som inte ges någon annanstans i Palestina.