Insamlingsbössan

För att klara av att bedriva undervisning i SIRA-skolan behövs pengar. Föräldrarådet i Jeriko föreslog nyligen att inrätta en ”insamlingsbössa” för att kunna hjälpa skolan med sin betydelsefulla verksamhet, en verksamhet som är viktig för både elever med inlärningssvårigheter liksom för deras föräldrar.

Förslaget mottogs positivt och alla tyckte det var en bra idé. Dels skulle det vara en hjälp till skolans finansiering och dessutom skulle eleverna lära sig värdet av att dela med sig. Eleverna blev så entusiastiska att de gav av sina egna fickpengar till sin älskade skola.