Nu startar skolorna igen!

I Jeriko startade vi skolåret i en anda av kärlek, optimism och hopp om att det kommande året ska bli ett bättre år än det föregående.

Första skoldagen ville vi göra något extra för eleverna och prydde skolan med ballonger och delade ut lite godis och små presenter. Detta var för att välkomna alla elever men särskilt för att dämpa de nya elevernas oro och ängslan.

Vårt fokus den första skolveckan var att få eleverna att känna sig trygga, hemmastadda och lugna. På olika sätt försökte vi också motivera och uppmuntra dem för att också själva vara med och skapa en vänlig och trygg atmosfär.

Text och foto: Salwa Shareef

Översättning: Ingegerd Frick

I BETLEHEM BRUKAR SKOLSTARTEN vara präglad av en blandning av oro och spänning. Inför årets skolstart har oron tagit större plats med pandemi och en osäkerhet inför nya utmaningar med hur smittspridningen kommer att utvecklas.

Första skoldagen kom eleverna tidigt till skolgården med förväntansfulla leenden, i år delvis gömda bakom munskydd. Det gick dock inte att ta miste på den glädje som eleverna kände för att efter en lång tids distansundervisning vara tillbaka på SIRA-skolan.

Efter den sedvanliga rundturen på skolan, där de olika och särskilt inredda klassrummen för att öka möjligheten till lärande visades upp, var det dags att fira att skolåret nu börjat. En grupp clowner kom och underhöll barnen med musik, roliga historier och trolleri.

SIRA:s motto att se och bekräfta varje enskild elev har återigen, och särskilt under pandemin, visat sig vara ett helt nödvändigt förhållningssätt för elevernas välmående och för SIRA:s viktiga uppdrag.

Text: Nadira Saed / Foto: Mary Hawash

Översättning: Tobias Ejeby och Ingegerd Frick