Lyckad undervisning på distans – tack vare internet och föräldrautbildning

SKOLGÅRDEN ÄR TYST OCH ÖDE. Några ensamma gungor vajar i vinden. Så ser det ut vid många skolor runt om i världen, inklusive Palestina. SIRA-skolorna i Betlehem och Jeriko är stängda liksom alla andra skolor i landet. Allt är stängt förutom några få matbutiker, bagerier, grönsaksmarknader och apotek. De två SIRA-skolorna har ändå lyckats bedriva undervisning tack vare modern teknik via internet och telefon. Men den allra största framgångsfaktorn är föräldrarna. Vilken resurs!

De senaste åren har en intensiv utbildningsinsats genomförts för föräldrarna. De har fått lära sig hur man stöttar, samarbetar och ökar förståelsen för sitt barn. Den kristna, engelska hjälporganisationen, Embrace the Middle East, har bidragit ekonomiskt till dessa utbildningsdagar. Kompetent personal med specialpedagogiska kunskaper har gett föreläsningar och arrangerat grupparbeten. Föräldrarna har tagit vara på sina nyvunna kunskaper och känner stort ansvar och stolthet när de kan hjälpa sina barn att fortsätta skolgången i hemmet.

Eleven Jounal med sitt anteckningsblock

Rawan Khoury, som är lärare i Betlehem, berättar hur de försöker hålla igång skolarbetet. ”Vi har förberett olika uppgifter via internet som videolektioner, lärplattformar, gruppkonversationer och direkta kontakter med dem som behöver extra stöd. Gruppsamtal kan hjälpa eleverna att ha kontakt med sina vänner och lärare. Lärarna delar upp arbetsuppgifterna i mindre områden så att eleverna kan klara dessa med hjälp från någon i familjen för att sedan kunna diskutera sina svar i gruppkonversationen. Det blir också en hel del telefonsamtal inte minst för att stärka samarbetet mellan förälder och lärare.” Rawan berättar vidare att det är stora utmaningar för eleverna att studera hemma. De blir ofta störda av ljud från det som händer runt omkring dem och det blir då svårt för dem att koncentrera sig. Dessutom distraherar telefoner och sociala medier.

Salwa Shareef, som är rektor på SIRA-skolan i Jeriko, samlade genast personalen när det blev tal om stängning av skolorna. Lärarna gjorde individuella mappar för varje elev med lämpliga arbetsuppgifter. Eftersom en del föräldrar i Jeriko inte kan läsa och skriva blev det annorlunda utmaningar för lärarna. Salwa tänkte att de ville göra det enkelt för föräldrarna att hjälpa sina barn.

Yousef Hejazy tränar med sin pappa Alaa´

En förälder i Jeriko, Alaa´Hejazy, beskriver situationen såhär: ”När coronapandemin slog till och förändrade våra liv blev vi oroliga för våra barns framtid. Men SIRA-skolan startade genast planeringen för att kunna ge eleverna hemundervisning. Det var inte lätt i början för min son, Yousef. Han accepterade inte att han inte fick gå till skolan och sin lärare. Men vi föräldrar är väl tränade i att hantera våra barn eftersom vi kontinuerligt har fått föräldrautbildning genom SIRA. Vi har fått lära oss hur undervisnings- och inlärningsprocessen går till. Vi har nu hela tiden kontakt med den pedagogiska ledningen och lärarna via sociala nätverk och telefonsamtal. Hemma har vi många metoder och undervisningsverktyg som vi har tillverkat av det som finns omkring oss. Detta har vi lärt oss från SIRA och det gör inlärningen enkel och rolig. Vi föräldrar är enkla människor och har kanske en begränsad utbildning men SIRA ger kärlek och säkerhet för oss och våra barn speciellt i nödsituationer som denna. Vi föräldrar fick ta på oss rollen som lärare och vi lyckades. Yousef började studera hemma med glädje. Vi började skicka hemuppgifterna till lärarna genom att fotografera våra barn när de studerade. Lärarna är så stolta över oss och eleverna.”

Abdel-wahab skriver hemma i Betlehem

Malak Hasan, som går i klass 2 i Jeriko, ville först inte alls göra några hemuppgifter. Hon var van vid sin lärare, sin skola och sina vänner. Men hennes mamma, Tojan Hasan fick hjälp och stöd från den pedagogiska ledningen på SIRA-skolan. Tack vare detaljerade planer, förklaringar, arbetsblad och uppföljning kunde Malak fortsätta sin skolgång i hemmet. Mamma Tojan är innerligt glad för stödet från SIRA vars personal har fortsatt undervisningen av hennes dotter om än med nya verktyg.

Ingegerd Frick