Hur går det ihop?

Ordförande har ordet:

Sista helgen i augusti hade SIRA-styrelsen två dagars sammanträde i Beckomberga. Dagar av reflektion och intensiva samtal om SIRAs nuläge och framtid.
Vår ekonomi är mycket pressad – stora bidragsgivare minskar sina bidrag och drar sig ur… Men vi ser också gamla och en del nya givare som ökar sina insatser och tar initiativ t ex i samband med födelsedagar och andra högtider. Punktinsatser och regelbundet givande samverkar för att stärka ekonomin. Men vi är långt från att vara i hamn …
Och samtidigt berättar vi om nysatsningar i SIRA – här, på Facebook-sidor och i andra sammanhang? Hur går det ihop?
Vi berättar om en stor och nödvändig renovering av SIRA-skolans byggnader i Betlehem – den finansieras av ett stort riktat arv från en SIRA-vän i Sverige och bidrag från organisationer i Betlehem.
Vi berättar om tillbyggnad av SIRA-skolan i Jeriko med en ny våning – den har betalats av en japansk donation som den palestinske utbildningsministern lovade oss vid besök då han blev så förtjust i SIRA och så berörd över den långa kö av barn som vi inte kan ta emot.
Vi berättar att SIRA-skolan i Jeriko har startat en ny klass med 10 elever på grund av nya lokaler. Det har skett tack vare stora insatser genom vår rektor Salwa och ”SIRA Friends” – en grupp SIRA-vänner med breda kontakter som har mobiliserat givare till både möbler och inredning av nya våningen och medel för att finansiera den nya klassen!
Vi berättar att SIRA-skolan i Betlehem har ökat antalet elever med 13 till 83 – tack vare initiativ från rektor Nadira och lärarna som var beredda att öka antalet elever med en i varje klass. Inkomsterna av fler skolavgifter finansierar en lärare i musik och idrott och en ny klass på sex elever.
Det här är en berättelse om många små och stora bäckar – i Sverige, i Betlehem och i Jeriko som ger hopp för framtiden för flera barn som inte klarar den vanliga skolan utan behöver särskilt stöd under ett par-tre år.
Vi i SIRA-styrelsen är tacksamma för den kärlek och solidaritet som visas genom gåvor och stödinitiativ. Läget har varit pressat många gånger, men i 49 år har SIRA levt vidare och kunnat ge stöd till barn i Mellanöstern! Och idag får vi fler positiva utmaningar från Betlehem och Jeriko genom nya givare och nya initiativ för att utveckla verksamheten.
Nästa år fyller SIRA 50 år! Det vill vi fira i Sverige och i Palestina – med en stor jubileumsinsamling och aktiviteter på olika platser! Här finns plats för goda idéer och lokala initiativ!

Thord-Ove Thordson