Fantastisk start för att få fantastiska resultat

En skola är för barn en plats för lärande. Där får också barn kamrater och kommer i kontakt med andra barn med olika temperament och får nya idéer och vanor. Det är här barnet förbereder sig för nästa steg i livet. Den rätta formen av undervisning är därför så viktig.
Jag tror att första dagen i skolan för en SIRA-elev påverkar resten av skolåret. Personalen på SIRA-skolan ville därför göra den första dagen till en dag full av trevliga och intressanta aktiviteter, för att ge eleverna en så bra start på året som möjligt och därmed förhoppningsvis påverka resten av skolåret till att bli ett bra år. Att de känner sig nöjda med sin skola, redan från starten, tror jag bidrar till att de når bättre resultat i både skolarbetet och socialt.
SIRA startade denna underbara dag med att låta eleverna få en positiv känsla av skolan eftersom de ofta har dåliga erfarenheter från sina föregående skolor. Dagen började klockan åtta med att alla eleverna samlades på skolgården tillsammans med lärarna och socialarbetaren. Nya elever fick lära känna lärarna och de gamla eleverna genom ett enkelt spel. Efter det gick varje klass med sin lärare till sitt klassrum och var där en timme för att prata och lyssna på sin lärare som gick igenom en del praktiska saker gällande skolsystemet och liknande.
Därefter gick eleverna ut på skolgården igen där de möttes av en clown och ett lekteam som tillsammans med barnen hade roligt och lekte många intressanta lekar. Barnen blev verkligen uppfyllda av glädje och intresse inför det kommande skolåret. Och det blev som jag önskade, en fantastisk start på skolåret!

Text: Nadira Saad

Översättning: Ingegerd Frick