Fler intäktskällor ger bredare bas

I slutet av januari träffas SIRA:s styrelse för årsmöte och då beslutas budgeten för 2020. Vi går även detta år in med en budget där intäkter vi känner till nu inte täcker förväntade kostnader. Vi hoppas förstås att den positiva trenden med flera generösa gåvor från både enskilda personer, organisationer och församlingar ska fortsätta även under 2020. De gåvor vi får från er SIRA-vänner är extra värdefulla just för att de är stabila intäkter som strömmar in varje månad.

Är du med i någon förening eller församling som har ett engagemang i barnfrågor, internationellt hjälparbete eller liknande? Kan du berätta om SIRA:s skolverksamhet för dem och se om de vill bidra till att ge barn en bra start i livet? För ju fler olika intäktskällor vi har, ju bredare bidragsbas, desto stabilare blir förutsättningarna för oss att bedriva verksamheten i Palestina.

Sofia Angel