”En sund själ i en sund kropp…”

…SÅ SÄGER ALAÀ ROMA, som är idrottslärare vid SIRA-skolan i Jeriko. Han började arbeta på skolan för tre år sen och känner sig lycklig över att ha hamnat på ett ställe som intresserar sig för elevernas hälsa och deras psykologiska samt sociala mående. På idrottslektionerna får eleverna möjlighet att utveckla sin inlärningsförmåga och motorik. Dessutom upplever Alaà att idrottslektionerna bidrar till att elevernas självförtroende växer samt att de utvecklar sin samarbetsförmåga.

Idrottslektionerna har fortsatt trots kravet på att använda ansiktsmask och trots mycket höga temperaturer – Jeriko är den lägst belägna staden i världen. Avstånd mellan eleverna och handsprit är några av åtgärderna som vidtagits för att fortsätta undervisningen utan att riskera att öka smittspridningen. Det är svårt för eleverna att hantera anpassningen men de längtar ivrigt till idrottslektionerna. Enligt Alaà lindrar idrottslektionerna den dagliga pressen och tristessen som rådande pandemi orsakar.

Genom att eleverna får tillfälle att tävla, lära sig respektera regler, lära av varandra och samarbeta blir livet, i alla fall i vissa stunder, precis som det brukar vara. Idrottslektionerna ger också utrymme för fortsatt individuell utveckling. Lärarna på SIRA-skolan gör allt att eleverna ska känna sig älskade. Något som i tider som denna är extra viktigt.

Text: Salwa Shareef

Översättning: Ingegerd Frick