SIRA minns Saeb Erekat

Saeb Erekat, den passionerade chefsförhandlaren sedan 1995 i palestiniernas paraplyorganisation PLO, har avlidit i covid-19. Han fördes i mitten av oktober till Hadassasjukhuset i Jerusalem där han avled den 10 november. Hans död är en stor förlust för palestinier, fredens sak och för SIRA.

Erekat var en mycket god vän till SIRA. Han gav verksamheten ett starkt stöd och gjorde värdefulla insatser för skolans arbete och utveckling. Vid flera tillfällen fick jag möta honom på huvudkontoret i Jeriko, presentera idéer om SIRA och be om hans hjälp. När han fick del av våra planer om en ny SIRA-skola i Jeriko kommenterade han på sitt bestämda sätt att projektet borde genomföras. Under besök i Sverige talade han med både Sida och biståndsministern om SIRA:s betydelsefulla arbete men återkom besviken över att man inte var beredda att tilldela projektet några pengar. Hans kontakter med Olof Palmes Internationella Fond i Spanien och med den Palestinska myndigheten i Ramallah ledde så småningom till både ett grundbelopp och en tomt att disponera i Jeriko. Vid invigningen av den nya skolan för några år sedan deltog Erekat i festligheterna.

Saeb Erekat blev endast 65 år gammal och lämnar ett stort tomrum efter sig. Hans livsgärning och engagemang fyller oss med tacksamhet och glädje.

Åke Hedström, tidigare ordförande i SIRA