En blomma slår ut på SIRA-skolan…

Ett effektivt sätt att förbättra elevens skrivande är genom aktiviteter som stöttar eleven vid rätt tillfälle. En kreativ lärare kan detta och kan ge uppmuntran för att utvecklingen ska gå framåt. Dysgrafi är att ha svårigheter i skrivprocessen. Det finns ett underliggande skäl till att dessa elevers skrivarbeten ser kladdiga ut eller att eleverna är ovanligt långsamma eller alltför snabba. Det är orättvist att kalla dessa elever dåligt motiverade, likgiltiga eller lata.

Majd, är en elev på SIRA-skolan sen tre år tillbaka. Han har inlärningssvårigheter och svaga muskler. Men han har nyss börjat slå ut som en blomma, speciellt när det gäller sina skrivuppgifter. Detta tack vare hans lärare som hela tiden hittar på nya sätt för att hjälpa honom med skrivandet. Dessutom får han olika övningar för att stärka småmusklerna i händerna. Majd deltog i en tävling för bästa handstil. Han stod som vinnare till slut. Han var så stolt och mallig över att han utmanade sina svårigheter och kunde bli vinnare bland alla eleverna.

Majd berättar själv att han älskar sin skola och tycker mycket om sin lärare och vad hon gör för att hjälpa honom. Hans föräldrar säger att utan SIRA-skolan skulle Majd inta haft någon skola att gå till som passade honom. De tycker att han har utvecklats, speciellt när det gäller skrivförmåga och självförtroende.

En välkvalificerad lärare för elever med inlärningssvårigheter är viktigt för deras lärande. Det finns alltid en väg ut och en lösning med att vara elev på SIRA-skolan.

Text: Nadira Saed
Översättning: Ingegerd Frick