Återkomst med glädje

DET BLEV EN GLÄDJENS DAG när lärarna äntligen kunde komma tillbaka till skolorna igen. Restriktionerna om att inte få vistas i skolan upphörde i slutet på maj men för eleverna var det dags för sommarlov.

För lärarna påbörjades ett intensivt arbete med planering, utvärdering och förberedelser för hösten. Skolministern i Palestina beslutade att alla skolor ska starta redan under sommarlovet för att fortsätta vårterminen en månad i höst, från 5 augusti till 5 september. Detta för att ge eleverna möjlighet till att tillgodogöra sig kunskaper de missat under våren. De flesta skolorna i Palestina har försökt arbeta med distansundervisning med lite olika resultat. SIRA-skolorna har klarat det riktigt bra och arbetat med detaljerade planer. Dock finns det en del som är svårt att ge på distans. Här krävs mycket individuell planering och uppföljning av varje elev.

Glada lärare samlas i Jeriko

Ett antal elever beräknas lämna skolorna till hösten för att de nu är färdiga för att integreras i det reguljära skolsystemet och nya elever väntas komma istället. Möten med elever som söker till skolorna pågår för fullt. Det gäller att testa varje sökande för att få en uppfattning om det som SIRA-skolan kan bidra med blir rätt hjälp för den enskilda eleven.

Att utvärdera hur denna termins arbete fungerat, där halva tiden skett i form av vanlig undervisning i skolan och drygt halva med digital undervisning, är viktigt. Det finns säkert många erfarenheter som kan tas tillvara i framtiden. Det är fascinerande att konstatera att höga ambitioner att fortsätta undervisningen, stor kreativitet och fantasi löste problemen vartefter. En eloge till våra rektorer och lärare!

Kholoud i Jeriko testar Yousef Moáth inför höstterminen. Pappa Moáth Mosa

Hur framtiden påverkas i Palestina av pandemin vet vi så lite om. Att arbetslösheten blir katastrofalt stor, speciellt i Betlehem, där inkomsterna till stor del bygger på turism, är lätt att förstå. Skolorna hoppas att föräldrarna ska kunna betala sina skolavgifter men vi förstår att det kan bli problem. Vi behöver alla hjälpas åt så att vi kan fortsätta driva våra skolor.

Eman och Nadine arbetar med planering

Som styrelserepresentant hade jag planerat att finnas på skolorna under maj månad för att arbeta med uppföljning och utveckling tillsammans med rektorerna. Detta var inte möjligt, så mycket av vårt gemensamma arbete har fått ske på distans.

Vi hoppas att vi åter ska kunna besöka våra skolor inom en inte allt för lång tid.

Kristina Gustafsson

Salwa Shareef: ”Stolta över föräldrarna”

Salwa Shareef, rektor på skolan i Jeriko berättar:

”Tack vare hopp och samarbete kan man komma över svårigheter. Vi blev oroliga och skrämda när den svåra och farliga pandemin mötte oss. Vi fick mera arbete, ansvar och tvingades att förändra det vi hade planerat. Men pandemin fick inte ta kontrollen över oss utan vi fick arbeta med föräldrar och elever på avstånd. Vi är stolta över föräldrarna som tagit på sig rollen som lärare för sina barn och hjälpt dem med sina hemuppgifter.

En del familjer har svårigheter ekonomiskt och materiellt och är ibland inte läs och skrivkunniga. Dessutom har de märkt problem med att ha tålamod när de ska hjälpa sina barn. Vår plan, som måste senareläggas, var att ge föräldrarna undervisning om elever med inlärningssvårigheter. Vi kommer ta tag i detta så fort det är möjligt. Vi vet att en anda av samarbete har en positiv inverkan på familjen.”

Salwa Shareef

Nadira Saed: ”En skrämmande dag”

Nadira Saed, rektor på skolan i Betlehem berättar:

”Den 5 mars var en skrämmande dag som vi kommer att minnas resten av livet. Vi började vår hektiska vardag som vanligt med en massa arbetsuppgifter utan att veta att våra liv inom några timmar skulle ”läggas på is” tills vidare.

Betlehem var först i Palestina med att få ett bekräftat Covid19-fall. Nyheten kom som en chock för alla. På SIRA-skolan ringde telefonerna oavbrutet. Inom några timmar var skolor, affärer, kyrkor och moskéer stängda. Gatorna blev tomma. Folk stannade hemma, tittade på nyheter och bad att de inte skulle ha varit i kontakt med någon som hade viruset. Rädslan tog sig in i våra hem.

Skolledningen startade genast arbetet med att upprätthålla kontakten med föräldrar, se över ansökningar från nya elever och arbeta med de ekonomiska utmaningar som situationen medförde. Efter några dagar började vi på SIRA-skolan att ha undervisning online. Lärarna, föräldrarna och eleverna var mycket samarbetsvilliga och arbetade hårt för att skolarbetet skulle kunna fortgå, om än på ett helt nytt sätt.”

Nadira Saed