Trogen månadsgivare

Vissa tider på året dimper det ned fler fönsterkuvert i brevlådan än annars. Om du skänkt pengar till en organisation gör de sig nu påminda. Vill du kanske öka på summan lite? Mycket av det jag skänker går genom autogiro och jag har kanske inte ens exakt koll på det månatliga givandet.

Jag gick visserligen i söndagsskolan som liten, men inser att jag inte har samma kunskap om eller känsla för de klassiska mottagarländerna som flera av mina grannar i kyrkbänken, men barn behöver ju mat, kläder, en varm säng, sjukvård och en lugn omvärld. Och länder i krig behöver nödhjälp.

När jag första gången hörde talas eller läste om SIRA-skolan minns jag inte riktigt, men det måste varit efter 2005 då jag kom till Bromma och Abrahamsbergskyrkan. Här gick pengarna direkt till ett namngivet mål. En skola. Jag har arbetat som lärare i svenska och främmande språk från högstadiet till Komvux. Vad som nu slog mig med kraft när jag läste om SIRA var att det även i Betlehem fanns barn med läs-och skrivsvårigheter! Det hade liksom aldrig föresvävat mig förut. Ganska konstigt egentligen, men så var det.

När jag nu ger pengar till SIRA gör jag det manuellt så att säga. Det känns som om de där barnen är lite närmre då. Och det är roligt att läsa om dem i nyhetsbladet.

Katrina Rosvall