Tre år på SIRA – framgång för Omaimah

Omaimah Balo har gått ut tredje klass på SIRA-skolan i Jeriko. Hon har gått där i tre år och har gjort stora framsteg. Skolan har gjort stora ansträngningar för att hjälpa henne att komma över sina svårigheter.

Hon har haft problem med både fin- och grovmotorik, förståelse och koncentration. Lärarna har arbetat med hennes föräldrar och hjälpt dem att öka sin förståelse och därmed öka hennes möjligheter att komma över sina inlärningssvårigheter.

Hon har fått hjälp av en talpedagog som också har handlett hennes föräldrar i att hitta vägar för att utveckla hennes tal. Tack vare lärarna i teckning och sport har hon förbättrat sin finmotorik och sina muskler.

Omaimah har lärt sig att koncentrera sig längre stunder och har nu kommit över de flesta svårigheterna så pass bra att hon kunnat lämna SIRA-skolan för att gå i en vanlig skola.