SIRA – en vital 50-åring som går vidare

Ibland behöver man se på verkligheten genom andras ögon. Det fick jag chans att göra i slutet av oktober då jag deltog i en bildningsresa med Bilda i Israel-Palestina. Temat var barn och skolor och resegruppen bestod av 26 personer, de flesta hemifrån Norrtäljeregionen. Många av deltagarna är lärare/speciallärare. Gruppen besökte naturligtvis SIRA-skolorna, både i Jeriko och Betlehem. På båda skolorna hade vi speciella träffar med dem som ville lära sig mer om skolorna i Palestina och pedagogiken vid SIRA-skolorna. Jag har ju min egen bild av det fantastiska arbete som görs på SIRA-skolorna och av de hängivna lärare och annan personal som verkligen ser barnen och fokuserar på att hjälpa varje barn att utveckla just sina möjligheter.

Att få möta de svenska lärarnas igenkänning och entusiasm inför lärarnas insatser bekräftade för mig på nytt det enorma värdet av SIRA:s arbete och den kompetens och erfarenhet som SIRA:s skolledningar och personal har byggt upp under åren. Det väckte till och med tankar om att inbjuda lärare från SIRA för att dela sina erfarenheter med svenska speciallärare.

För mig blev det en fin fortsättning på SIRA:s 50-årsfirande i Sverige då rektorerna Nadira Saed från Betlehem och Salwa Shareef från Jeriko medverkade i stora event i Immanuelskyrkan i Stockholm och Betlehemskyrkan i Göteborg, i ett seminarium om barn med ADHD med svenska experter, i andra församlingsbesök, skolbesök och så vidare.

Men 50-årsjubiléet har betytt mycket mer: Det har gett ökad uppmärksamhet kring SIRA och våra svåra ekonomiska utmaningar. Nya månadsgivare har kommit till, och gamla månadsgivare har ökat sina gåvor till SIRA. Nya församlingar har gett stöd till SIRA och andra har ökat sitt stöd.

Jubiléet har också uppmärksammats i Betlehem, där verksamheten började 1968. Det skedde bland annat genom ett stort insamlingsevenemang i slutet av maj, och ett nytt liknande arrangemang genomfördes i slutet av november för att finansiera en lärarlön.

Från SIRA-styrelsen och skolorna vill jag säga ett stort och varmt TACK till alla som engagerat sig för SIRA:s 50 årsjubileum, alla som arrangerat samlingar, alla som medverkat på olika sätt och alla som har knutit nya kontakter för SIRA!

Vi hoppas att alla dessa ansträngningar ska bära rik frukt för framtiden. I Jeriko och Betlehem finns mer än 100 barn som köar för att få komma in på SIRA-skolorna. Samtidigt ökar påfrestningarna på civilbefolkningen och inte minst barnen i Palestina. Donald Trumps beslut att spara in stora summor av stödet till FN-organet UNRWA, som ansvarar för många flyktingläger på Västbanken, drabbar inte minst barnen genom att skolor läggs ner i flyktinglägren. Det gäller också i Betlehem och Jeriko; 40 av SIRA-skolornas elever växer upp i flyktingläger.

Samtidigt har jubileumsåret också gett uppmuntran och påmint om att SIRA har hög kompetens och erfarenhet som har byggts upp under många år. Vi har ett brett samarbete med universitet, skolor och lärarutbildningar och ett starkt förtroende i lokalsamhällena i Betlehem och Jeriko.

Allt detta ger oss ett stort ansvar att gå vidare – för att ge fler utsatta barn möjlighet till en start i livet som kan förbereda dem att kunna ta ansvar i familj och samhälle – och för att bidra till det palestinska samhällets syn på barn med inlärningssvårigheter!

Men SIRA står inför fortsatta ekonomiska utmaningar. De svårigheter som vi brottats med under 2018 är inte lösta. När detta skrivs står vi fortfarande inför risken att tvingas göra smärtsamma neddragningar i verksamheten, bl.a. på grund av valutakurser som gör verksamheten mycket dyrare i svenska kronor.

Lokalbefolkningen i Betlehem och Jeriko gör viktiga ekonomiska insatser genom skolavgifter, donationer och gåvor, men stödet från enskilda, församlingar och organisationer i Sverige måste också fortsätta öka för att klara 2019 års budget.

Här finns plats för nya initiativ – nya samlingar och nya aktiviteter omkring SIRA i församlingar och organisationer. Det finns många resurspersoner i Sverige som kan komma och informera om SIRA. Om du inte själv har kontaktuppgifter – kontakta info@sira.se!

Thord-Ove Thordson