Ord från ordförande

Anders Andersson

Året har börjat på ett oroväckande sätt. Konflikten mellan öst och väst tycks eskalera och skapar oro hos många av oss. Pandemin kanske nu börjar avta så att situationen för sjukvårdspersonal kan återgå till den normala stressnivån.

För SIRA:s del har året börjat på ett ovanligt sätt. Genom ett digitalt nyhetsbrev har vi redogjort för en situation av skadegörelse som vi inte sett förut. Det betyder att vi nu sätter upp övervakningskameror för vår säkerhets skull och som försäkringsbolaget kräver.

En annan sak som skapar en frustration är dollarns utveckling. Vi vet att vi under innevarande år har ett budgeterat underskott på dryga 400 000 kr. Med tanke på att dollarns utveckling ser ut som den gör och att vi relaterar till den kan vårt underskott växa avsevärt.

Vi behöver mer än någonsin ditt stöd så att verksamheten för barnen i våra skolor kan tryggas

Anders Andersson, ordförande