Mer än 95% går till skolverksamheten

SIRA har två olika verksamheter, en skolverksamhet i Palestina och en insamlingsverksamhet i Sverige. Detta blir tydligt när man tittar på kostnadsstrukturen i respektive ekonomi. I Palestina går 80 procent av verksamhetskostnaderna till personalen som löner, pensioner och försäkringar m.m. Andra större utgiftsposter är skolmaterial och lokalomkostnader.

I Sverige lägger vi bland annat medel på tryck och distribution av SIRA-bladet liksom på resor till Palestina för styrelserepresentanter. Vi är glada att mer än 95 procent av SIRA:s insamlade medel går till skolverksamheten i Palestina. Det är tack vare ideella krafter och en kostnadseffektiv marknadsföring som vi lyckas hålla nere insamlingskostnaderna. Som givare kan du därmed vara säker på att nästan allt du bidrar med går till verksamheten i Palestina!             

Sofia Angel