Intryck från aprilbesök: Visst gör SIRA skillnad!

Equmeniakyrkan och Erikshjälpen i Växjö har i många år varit engagerad i SIRA-skolorna, både ekonomiskt och genom personliga insatser. Det är sju år sedan någon från oss gjorde ett besök men nu fick jag den förmånen.

Jag hade bara information om SIRA:s verksamhet via hemsidan. Men de tre dagar som mitt besök varade var ändå tillräckliga för att överväldigas av det välorganiserade och hängivna arbete som görs. Inte minst mötet med barnen berörde mig, deras glädje och intensitet med vilket de gick in för skolarbetet. Det fanns en tacksamhet och motivation, som vi inte är vana vid i Sverige. Jag minns förberedelseklassen i Jeriko. Det räckte att titta på dem en och en så sken de upp med hela ansiktet med leenden som verkligen smittade. En annan klass visade stolt upp sin dans och bjöd med mig in i ringen.

Visst gör SIRA:s arbete skillnad för dessa barn med inlärningssvårigheter. I stället för att placeras i stora klasser på upp till 50 elever, får de nu en anpassad undervisning med individuellt stöd. Allt är välorganiserat och med ett omfattande pedagogiskt material.

En av dagarna följde jag med halva skolan i Betlehem på utflykt till Cremisan-klostrets skog. Där fick barnen närkontakt med naturen genom att använda alla sinnen. Nyfiket titta, lyssna, känna, lukta och plocka och sedan skapa. En närvarolektion i Guds natur.

Jo, vi investerar i de här barnens framtid – tillsammans.

Text och foto: Jon Hedberg