Hembesök hos Siham i Jeriko

Siham Samrat är en flicka som nu går sitt första läsår på SIRA-skolan i Jeriko. Sedan hennes mamma avlidit i Covid-19 bor hon tillsammans med sina systrar hos sin morbror i ett flyktingläger. Morbrodern kämpar för att ha råd att betala skolavgifterna för Siham.

Efter mammans bortgång råkade Siham dessutom ut för en olycka och brände sig svårt av kokande vatten i ansiktet, vilket lett till att hennes utseende förändrats.

Sihams nuvarande boendesituation gör att utrymmet för stöd och omsorg, som alla barn behöver, begränsas, vilket hindrar henne från att utvecklas som SIRA planerat för. Hon har svårt med skolarbetet och kan inte läsa eller skriva. Hon har också svårt att delta i sociala aktiviteter i skolan.

Det är just samspelet mellan eleven, föräldrarna och SIRA-skolan som SIRA funnit nödvändig för att få eleverna att utvecklas. I Sihams fall har SIRA hittills tagit ett större ansvar för såväl finansiering av skolavgifter som att skapa en så trygg vardag som möjligt. Förhoppningen är dock att Siham, när hon senare under terminen flyttar tillbaka till sin pappa, kommer få en bättre boendemiljö samt stöd från både pappan och hans nya fru och att hennes utveckling kommer ta fart.

Text och foto: Salwa Shareef
Översättning: Ingegerd Frick