Hängiven medarbetare som gör hembesök

AMAL HANDAL är socialarbetare och arbetar på SIRA-skolan i Betlehem. Hennes arbete är varierat och ganska oförutsägbart. Mycket kan hända under en dag och det gör det också.

Varje morgon startar hon med möte med rektor Nadira Saed för att samråda kring föräldraarbetet och hur det fortskrider. Därefter är det dags att gå runt i klasserna för att kolla av hur eleverna mår och om någon behöver samtal eller annan hjälp.

Amal ansvarar för att göra hembesök vilket det blir extra mycket av när det är dags att förbereda för att ta emot nya elever. Man förbereder noga på vårterminen för de elever som ska börja SIRA-skolan på höstterminen. Tanken med hembesök är att visa att eleven är viktig och värd ett besök, bryta barriären mellan hem och skola samt ge möjlighet för personalen att se vilken miljö som eleven kommer från. Amal fortsätter också att ha kontakt med de elever som har lämnat skolan och gått vidare till andra skolor eller arbeten.

Amal ansvarar för och leder föräldrautbildning. Då kommer mammorna men tyvärr inte papporna. Det är inte praktiskt möjligt för dem att komma eftersom papporna arbetar sent och mycket, säger Amal. Mammorna är mycket nöjda med dessa träffar och önskar att papporna skulle kunnat vara med. Man samtalar om det som gruppen önskar t.ex. relationer. Man har tagit upp hur samspelet mellan föräldrarna påverkar barnens och hela familjens mående. Efter avslutad utbildning får de stolta och nöjda deltagarna diplom.

Amal är en hängiven medarbetare på SIRA-skolan. Hon vill koncentrera på det positiva. Att skapa relationer får eleverna att må bra. Hon får eleverna att känna att hon förstår dem. Detta visar sig speciellt när någon tidigare elev kommer på besök och berättar. Amal menar att ”kärlek botar allt”.

Ingegerd Frick