Från 135 till 5000 – som ringar på vattnet

Text: Gunnar Falkeby

Aldrig har det funnits så många elever på SIRA-skolorna som detta läsår – 85 i Betlehem och 50 i Jeriko vid start i augusti. Det blir totalt 135 elever eller 25 fler än föregående läsår.

Men hur många andra människor kommer genom dessa elever i kontakt med de båda SIRA-skolorna och får höra berättelser om hur det är på skolan? Jag började fundera och räkna och antalet mångfaldigades snabbt till över 5 000, syskon, kompisar, kusiner, föräldrar, far- och morföräldrar, släktingar. Till detta kommer förstås lärarna och deras familjer, lokala styrelseledamöter och SIRA Friends,* besökande lärare och studiegrupper, lärarstuderande för att inte tala om olika myndighetspersoner och leverantörer och hantverkare och ……. Ja, listan kan göras lång.

Så när du ger ett bidrag till SIRA-skolorna tänk på att det betyder mycket för varje elev som går där, men det betyder också att en stolt pappa eller mamma, syskon, farmor eller morfar, släkting eller kompis får följa hur de utvecklas och får en möjlighet till en komplett utbildning och en god start i livet.

Fortsätt därför med ditt stöd till SIRA-skolorna och sprid gärna likt ringar på vattnet budskapet om SIRA-skolorna till andra.

*SIRA Friends är en stödorganisation till skolan i Jeriko som funnits i några år. Hjälper bl.a till att hitta lokala donatorer till verksamheten.