Föräldrar på skolbänken i Jeriko

En lördag när regnet öste ner samlades 46 föräldrar på SIRA-skolan i Jeriko för att delta i en föräldrautbildning. Genom olika introduktionsfilmer, grupparbeten och lekar pratade vi om vikten av föräldrarnas engagemang i skolarbetet samt om att en god hälsa, både hos eleverna och i deras hemmiljö, är en förutsättning för att nå framgång i skolarbetet.

Föräldrarna var inte rädda för att berätta om sina utmaningar, svårigheter samt ekonomiska och sociala situationer. Samtidigt försökte vi den här dagen få dem att byta fokus och öka sin förmåga att se till sina barns behov i skolarbetet.

Många deltagare uttryckte att dagen gett dem tillfälle till självreflektion, lek och skratt samt en ökad förmåga att se till sina barns behov och vikten av deras stöd i elevernas utveckling.

Tiden gick alldeles för fort och dagen slutade med många positiva och motiverade föräldrar med stora leenden.

Text: Salwa Shareef

Översättning och bearbetning: Ingegerd Frick