Engelskundervisning på SIRA-skolan i Betlehem

Att undervisa elever med speciella behov har alltid varit utmanande. Inte bara för att de eleverna kräver mer tid och tålamod, utan också för att de behöver extra stöd för att kunna använda hela sin inlärningspotential. Att uppfylla dessa behov är en av de största utmaningarna som lärare och därför försöker jag alltid att anpassa undervisningen efter varje elevs behov.

I min dagliga lektionsplanering vill jag alltid säkerställa att jag använder olika metoder beroende på elevernas förutsättningar. Bilder och symboler hjälper elever att öka och befästa tidigare inlärning samt knyta an till ny kunskap. Genom rollspel praktiserar eleverna tänkta situationer där de får öva på engelska och dessutom ha väldigt roligt.  Därigenom kan eleverna lära sig att uttrycka sina känslor på samma gång som de utvecklar sin sociala förmåga och att visualisera sina idéer och begrepp.

Även grupparbeten och diskussioner är primära metoder för mig då de erbjuder eleverna att uttrycka sina idéer och perspektiv. Dessutom ger de mig tillfälle att utmana eleverna att tänka djupare och utveckla sina färdigheter inom kommunikation, särskilt för eleverna med svagt självförtroende. Pedagogiska spel och aktiviteter har också de en viktig roll i min undervisning eftersom de berikar skolarbetet och hjälper eleverna att öka sin allsidiga förmåga och gör att kunskap nås på ett nytt och intressant sätt.

Att skriva i mjöl eller sand är skrivaktiviteter som förbereder det formella skrivandet. Det utvecklar muskelkontroll, bygger kreativitet och känslig medvetenhet.

Text:  Haya Handal och Nadira Saed

Översättning: Ingegerd Frick