Alla hjärtans dag

På Alla hjärtans dag får vi på SIRA-skolan i Betlehem fira kärlek, vänskap och respekt. Det är också ett tillfälle att lära oss hur vi kan visa uppskattning gentemot vår omgivning. Vi tror på att kärlek är en grundförutsättning för att kunna utveckla elev-lärarrelationen.

I år blev det en speciell dag på skolan. Eleverna fick välja mellan flera olika aktiviteter, bland annat att skriva små snälla meddelanden till varandra och tillverka hjärtan av olika material. På så sätt fick eleverna tillfälle till att vara kreativa och samverka samtidigt som de fick visa kärlek till varandra. Hälsosam mat brukar ha en plats bland SIRA-skolans aktiviteter och lyftes den här dagen särskilt upp som ytterligare ett exempel på att visa att vi bryr oss om elevernas välmående. När dagen gick mot sitt slut skyndade eleverna till sina väntande föräldrar för att berätta om allt som hänt under Alla hjärtans dag.

Text: Nadira Saed

Foto: Mary Hawash