Om SIRA

SIRA – en vital 50-åring som blickar framåt!

SIRA är en svensk stiftelse som driver två skolor i Palestina. Skolorna ger specialundervisning för barn mellan 6 och 12 år med läs- och skrivsvårigheter.

Verksamheten på våra skolor bedrivs med drygt 20 anställda, alla palestinier. En  platschef från Sverige, utsedd av styrelsen, sköter administrationen och tjänstgör på frivillig basis i tremånadersintervall. Verksamheten finansieras helt med frivilliga medel från enskilda, bidragsorganisationer, kyrkor och andra frivilligorganisationer och vilar på kristen värdegrund.

Skolan är grunden för framtiden. Men för barn som har problem att läsa, räkna och skriva är skolgången ingen självklarhet. SIRA-skolorna i Betlehem och Jeriko är idag de enda skolorna i Palestina som är helt inriktade på specialundervisning.

Här får fler barn möjlighet att bygga en bra grund att stå på.

Besök också gärna vår Facebooksida för aktuell information om vår verksamhet! 

För ytterligare information om våra skolor kan du med fördel besöka vår helt engelskspråkiga hemsida som administreras av våra skolor i Palestina genom att trycka här.

Foto: Anders Frick