Om SIRA

Stöd till barn med inlärningssvårigheter

SIRA är en svensk stiftelse som driver två skolor i Palestina. Skolorna ger specialundervisning för barn mellan 6 och 12 år med inlärningssvårigheter.

Skolan är grunden för framtiden. Men för barn som har problem att läsa, räkna och skriva är skolgången ingen självklarhet. SIRA-skolorna i Betlehem och Jeriko är idag de enda skolorna i Palestina som är helt inriktade på specialundervisning. Här får fler barn möjlighet att bygga en bra grund att stå på.

Verksamheten på våra skolor bedrivs med drygt 20 anställda, alla palestinier. Ideella krafter från den svenska styrelsen biträder skolorna administrativt i tremånadersintervall när det är möjligt att resa till området. 2020 och 2021 har pandemin förhindrat detta.

Verksamheten finansieras med frivilliga medel från enskilda och anslag från bidragsorganisationer, kyrkor och andra frivilligorganisationer. Arbetet vilar på kristen värdegrund.

Besök gärna vår Facebooksida för information om vår verksamhet! 

Skolorna i Betlehem och Jeriko har en engelskspråkig hemsida där du kan få en bild av verksamheten på plats: SIRA School Holy Land

Foto: Anders Frick